HDAK0065EU Aflyst DAN; Medieæstetik og -historie: København på film

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Copenhagen in the Movies

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Kursusindhold

Lige siden filmens fødsel har filmkunsten kastet skiftevis skrækfascinerede og forelskede blikke på storbyen. På dette kursus, som ligger inden for mediespecialiseringen Medieæstetik og –historie, vil vi se nærmere på det kongeniale forhold mellem film og storbyer i almindelighed og på film- og tv-historiens skildringer af København i særdeleshed.

Vi skal læse medieanalytiske tekster, der sætter os i stand til at arbejde genrespecifikt og analytisk med film, lige som vi skal læse tværæstetiske teorier, der sætter ord på forholdene mellem rum, steder, arkitektur og den filmiske repræsentation, på filmens evner til at indfange storbyens tempo og modernitetserfaring. Men først og fremmest skal vi se en masse københavnerportrætter på film.

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål for KA-studerende:
Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • storbyfilmens medieæstetiske og mediehistoriske forhold og dimensioner og feltets væsentligste problemstillinger
 • centrale dele af medieæstetiske og mediehistoriske begreber, teorier og metoder
 • forholdet mellem film, storby, arkitektur og rum i et historisk perspektiv


Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for medieæstetik og mediehistorie på en klar og nuanceret måde og med brug af fagets begreber
 • redegøre for filmteorier og -metoder særligt knyttet til analyse af storbyfilm og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende fagets analytiske værktøjer på relevant materiale.


Kompetencer i at:

 • fokusere på og perspektivere storbyfilm i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden storbyfilm selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.

 

Kursusspecifikke mål for BA-studerende:

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • storbyfilm med forståelse for områdets betydning i en bredere faglig sammenhæng
 • relevante teorier og metoder.


Færdigheder i at:

 • anvende fagets videnskabelige analyseredskaber og metoder samt begrunde anvendelsen af disse i forhold til den givne problemstilling
 • give en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for storbyfilms æstetiske og historiske dimensioner
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.


Kompetencer i at:

 • indplacere forholdet mellem film, by og arkitektur i en relevant teoretisk sammenhæng og forholde sig til fankulturstudiers metoder
 • arbejde selvstændigt med et emne.


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Aktiv undervisningsdeltagelse i dialogbaseret undervisning og i form af oplæg og gruppearbejde/workshops
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • I alt
 • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Bunden hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Bunden hjemmeopgave