HDAK0034FU DAN; Udvidet projektorienteret forløb på KA-niveau

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Extended academic internship at MA level

Kursusindhold

Fagelementet er forbundet med et projektarbejde i en offentlig eller privat virksomhed (eller en organisation eller institution). Som grundlag for det projektorienterede forløb skal den studerende i samråd med praktikstedet og inden praktikstart udarbejde en kontrakt, som angiver arbejdsopgaverne under forløbet, herunder beskrive mindst én arbejdsopgave, der har karakter af et større selvstændigt projekt. Der skal i forløbet være fokus på at kombinere de praktiske arbejdsopgaver på praktikstedet med den teori, den studerende har med sig fra universitetet, og på refleksion over forholdet mellem teori og praksis. En skabelon for kontrakten findes på instituttets hjemmeside. Praktikken skal have et omfang på 500-600 timer.

 

Der er desuden vejledning knyttet til forløbet, som helt eller delvist kan være organiseret i form af workshops. Ud over den vejledning, som ydes fra universitetets side, skal praktikstedet stille en virksomhedsintern vejleder til rådighed.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:

KA-tilvalg
2019-ordningen
 

Studieordningen findes her.

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 20
  • Vejledning
  • 5
  • I alt
  • 25
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave