HDAK0033FU DAN; Gymnasierettet KA-sidefag og tilvalg: Sprog og kontekst

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Language and Context

Kursusindhold

Sprog og kontekst giver dig viden om fonetik, semantik, pragmatik, sproglig variation samt forholdet mellem udtale og skrift i dansk, og du får forståelse af dansk sproghistorie samt for norsk og svensk. Du lærer at analysere enkeltord i deres betydninger og afdække og diskutere betydningsstrukturer i sammenhængende tekster (mundtlige, skriftlige og multimodale). Du opnår færdighed i at analysere kommunikationsbegivenheder ud fra viden om disses indlejring i bredere sociale kontekster samt variation og forandring i dansk fra middelalderen til nutiden.

 

Fællesforelæsning F23:

Uge

Dato

 

6

6/2

John Tøndering: Artikulation og grundlæggende lydskrift

7

13/2

Nicolai Pharao: Danske kon­sonanter og vokaler

8

20/2

Ruben Schachtenhaufen: Schwa-assimilation og spontantalefænomener

9

27/2

Jan Heegård Petersen: Lyd og skrift

10

6/3

Rikke Steenholt Olesen: Dansk sprog og sprogsamfunds historie I

11

13/3

Dorthe Duncker: Dansk sprog og sprogsamfunds historie II

12

20/3

Malene Monka: Danske dialekter

13

27/3

Marie Maegaard: Moderne variation i det danske sprogsamfund

14

 

Påskeuge – Ingen undervisning

15

11/4

Malene Monka: Norsk

16

17/4

David Karlander: Svensk

17

24/4

Dorthe Duncker: PragmatikI

18

1/5

Jann Scheuer: PragmatikII

19

8/5

Janus Spindler Møller: Interaktion I

20

15/5

Andreas Candefors Stæhr: Interaktion II

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

KA-sidefag:

2019-ordningen
 

KA-tilvalg:

2019-ordningen
 

Studieordningerne findes her

Holdundervisning og fællesforelæsning
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • I alt
 • 412,5
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Bunden hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden hjemmeopgave