HDAK0033FU DAN; KA-sidefag: Sprog og kontekst

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Language and Context

Kursusindhold

Sprog og kontekst giver dig viden om fonetik, semantik, pragmatik, sproglig variation samt forholdet mellem udtale og skrift i dansk, og du får forståelse af dansk sproghistorie samt for norsk og svensk. Du lærer at analysere enkeltord i deres betydninger og afdække og diskutere betydningsstrukturer i sammenhængende tekster (mundtlige, skriftlige og multimodale). Du opnår færdighed i at analysere kommunikationsbegivenheder ud fra viden om disses indlejring i bredere sociale kontekster samt variation og forandring i dansk fra middelalderen til nutiden.

Fællesforelæsninger F21

 

 

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

KA-sidefag:

2019-ordningen
 

KA-tilvalg:

2019-ordningen

 

Studieordningerne findes her.

Det anbefales kraftigt, at den studerende forud for undervisningen har viden, færdigheder og kompetencer svarende til fagelementet Grammatik og tekst.
Holdundervisning og fællesforelæsning
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • I alt
 • 412,5
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Der er givet dispensation til, at kurset afsluttes med en bunden hjemmeopgave i stedet for portfolio, som er den prøveform, der fremgår af studieordningen.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden hjemmeopgave