HDAK0029FU  DAN; Litteratur: Fyrtårne. Moderne dansk lyrik efter 1870

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Beacons. Modern Danish Poetry After 1870

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Kursusindhold

Kurset giver en grundig introduktion til strømninger og perioder i dansk lyrik efter 1870 via nærlæsning af digte i kanoniserede forfatterskaber fra J.P. Jacobsen over bl.a. Sophus Claussen, Johs. V. Jensen, Ole Sarvig, Thorkild Bjørnvig og Inger Christensen til Peter Laugesen, Henrik Nordbrandt og Dan Turèll. Sidst i kurset skal vi i fællesskab udvælge og diskutere nyere kanonkandidater blandt de seneste årtiers lyrikere. 

Målbeskrivelser

Faglige mål for KA-studerende

Eksaminanden kan:

 • fortolke centrale tekster i dansk lyrik efter 1870
 • præsentere og diskutere de vigtigste strømninger og perioder i moderne dansk lyrik
 • demonstrere kendskab til centrale moderne lyrikeres placering og ry i dansk litteraturhistorieskrivning
 • analysere lyriske tekster med særlig hensyn til retoriske og tematiske forskelle mellem traditionelle og moderne værker
 • reflektere over det enkelte værks forhold til forskellige analytiske og teoretiske tilgange


Faglige mål for BA-tilvalgsstuderende
Eksaminanden kan:

 • fortolke centrale tekster i dansk lyrik efter 1870
 • demonstrere kendskab til de vigtigste strømninger og perioder i moderne dansk lyrik samt centrale forfatterskabers placering og ry i dansk litteraturhistorieskrivning
 • analysere lyriske tekster med særlig hensyn til retoriske og tematiske forskelle mellem traditionelle og moderne værker


Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 


 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Fri hjemmeopgave, jf. særlige bestemmelser i studieordningen

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • I alt
 • 412,5