HDAK0026EU  DAN;KA-sidefag Moderne litteratur

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Modern Literature

Kursusindhold

Viden om og forståelse af

- hovedlinjerne i moderne dansk og nordisk (norsk og svensk) litteratur-

  historie fra 1870 til i dag, med udblik til verdenslitteratur

- kultur- og bevidsthedshistoriske problemstillinger i tilknytning hertil

- litteraturhistoriske perioder og deres centrale genrer, forfatterskaber

  og værker

- samspillet mellem de nordiske litteraturer (dansk, norsk og svensk)

  i det nævnte tidsrum

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

KA-sidefag:

2019-ordningen

 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave jf. Særlige bestemmelser

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • I alt
  • 412,5