HDAK0025EU  DAN; KA-sidefag Medieanalyse

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Media Analysis

Kursusindhold

Viden om og forståelsen af

- Medieteorier, medieanalyser og medievidenskabelige metoder

- forskellige mediers æstetik og genrer samt udviklingen i disse

- Væsentlige fiktive og ikke-fiktive mediegenrer og audiovisuelle

   udtryksformer, herunder film, tv og internet

 

 

 

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

KA-sidefag:

2019-ordningen

 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bunden 10 dages hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Samme som den ordinære prøve

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • I alt
  • 412,5