HDAK0023FU DAN; Dansk fonetik og udtalelære for udlændinge

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Danish Language for foreign students

Uddannelse

Kurset kan ikke tages på Dansk KA. Udbydes som KA-tilvalgs til udenlandske studerende.

Kursusindhold

Kurset er beregnet på udenlandske danskstuderende som vil finpudse deres udtale af dansk og kombinere det med systematiske studier af dansk fonetik. Der vil på kurset blive arbejdet både teoretisk og praktisk. Dansk fonetik vil blive gennemgået med særlig vægt på relevante problematikker i forhold til kursusdeltagernes modersmål; ligeledes med fokus på vanskeligheder vil der blive arbejdet med udtale (udtaleøvelser) ud fra et kontrastivt synspunkt. Workshops kan være en del af undervisningen. Der er to klassetimer og en time i sproglaboratorium. Kurset afsluttes med synopseksamen.

Målbeskrivelser

Eksaminanden kan

 • Demonstrere kendskab til teori og metode inden for dansk fonetik
 • Analysere lydudskrifter af dansk udtale
 • Beherske lydskrift (Dania og IPA) af både egen og andres udtale
 • Bearbejde indsamlet data om dansk udtale

 

Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser tilvalg:
2019-ordningen

Studieordningen findes her.

Der vil være klasseundervisning, studenteroplæg, gruppearbejde, workshopøvelser og arbejde i sproglaboratorium
2 timers holdundervisning og 1 times sproglaboratorium
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 160,5
 • I alt
 • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med materiale
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Fri mundtlig prøve med materiale