HDAK0022EU DAN; Medieteori og metode: Medier i virkeligheden – empiriske metoder i medieforskningen

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Media in reality – empirical methods in media research

Kursusindhold

Danskerne er på nettet, ser tv, streamer serier, hører radio og musik, læser bøger og aviser, og vi har mange forestillinger og måske fordomme om, hvordan det foregår; men hvordan kan medieforskningen finde ud af, hvordan danskerne rent faktisk bruger medierne, hvordan de forstår medieindholdet, og hvilken betydning medierne har for dem?

På kurset arbejder vi med centrale kvantitative og kvalitative metoder i den empiriske medieforskning. De studerende oparbejder både en teoretisk forståelse for metodernes muligheder og begrænsninger og ikke mindst praktisk øvelse i selv at formulere og udføre empirisk medieforskning. Vi arbejder med interviews, fokusgrupper, tv-meteranalyse, diskursanalyse og big data.

Kurset er udformet som et portfolioforløb, hvor den studerende kommer til at udforske delvist selvvalgte problematikker.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Eksaminanden kan:

 • redegøre for og diskutere forskelle mellem forskellige medievidenskabelige metoder, herunder forskelle mellem kvalitative og kvantitative metoder.
 • anvende relevante metoder til at udforme og gennemføre empiriske medievidenskabelige undersøgelser
 • analysere medievidenskabelige problemstillinger ud fra empirisk indsamlet data

 

Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen

BA-tilvalg:
2015-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 


Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
NB! Der gælder andre gruppebestemmelser end dem, der fremgår i studieordningen.
De gældende bestemmelser for kursets prøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (se Absalongrupperummet for nærmere bestemmelser vedrørende gruppeaflevering)
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Portfolio (jf. de særlige bestemmelser i studieordningen).