HDAK0021FU DAN; Projektorienteret forløb på KA-niveau

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Academic Internship

Kursusindhold

Individuelt forløb

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Kandidatuddannelser:

2015-ordningen

 

KA-tilvalg:

2019-ordningen

 

Studieordningen findes her.

Vejledning, praktik
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 20
  • Vejledning
  • 3
  • I alt
  • 23
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave