HDAK0015EU DAN; AFLYST! Kommunikation: Kommunikation og kultur i internationale virksomheder

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Communication and culture in international organizations

Kursusindhold

Dette kursus fokuserer på kommunikation og kultur i internationale virksomheder. Kurset vil berøre spørgsmål som: Hvordan kommunikerer professionelle og organisationer hensigtsmæssigt i en global og international kontekst? Hvad betyder globaliseringen for kommunikation og interaktion i den professionelle kontekst i organisationer? Hvordan kommer kultur helt konkret til udtryk i det daglige arbejde? Og hvad betyder sted og rum for den senmoderne medarbejders måde at arbejde på?

Kurset vil fokusere på emner som: organisationskultur, international business communication, virtuelle møder, virtuelle kontorer, videndeling, team work, socialisering, forandringskommunikation, intern branding og kommunikationsrådgiverens rolle – alt sat i relation til organisationer, som agerer i en globaliseret verden med særligt fokus på de interne processer og dynamikker i organisationerne.

Kurset giver de studerende mulighed for at opøve kompetencer i at vurdere organisationers kommunikations-setup i relation til den globale, kulturelle, organisatoriske og mediale kontekst, organisationen er placeret i, samt færdigheder i at analysere og diskutere professionelles skriftlige og mundtlige interaktion.

På kurset arbejder vi med en konkret case, og den studerende vil lære at udarbejde detaljerede analyser af empirisk materiale, der kan tjene som baggrund for kommunikationsrådgivning. Der vil være særligt fokus på analyser af sproglige og kropslige handlinger baseret på videooptagelser fra møder, video-konferencer og adfærd i åbne kontorlandskaber.     

Kurset vil give deltagerne mulighed for at udvikle kompetencer til at rådgive om hensigtsmæssig professionel interaktion, som er tilpasset individuelle og organisatoriske opgaver, mål og kontekster, og gøre dem i stand til  at argumentere for valg af hensigtsmæssige kommunikationskanaler – set i forhold til individuelle og organisatoriske opgaver, mål og rammer.

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål

Eksaminanden kan:

 • redegøre for globaliseringens betydning for professionel interaktion i og omkring organisationer, herunder de interne arbejdsprocesser.
 • karakterisere de væsentligste identitets- og relationsproblemstillinger som udspringer af den globale og multikulturelle kontekst, hvori moderne organisationer befinder sig.
 • analysere professionel interaktion i praksis.
 • argumentere for valg af kommunikationskanal ud fra de individuelle og organisatoriske opgaver, mål og rammer.
 • vurdere konkrete kommunikationsvalg og -setup i relation til den globale, kulturelle og mediale kontekst.

 

Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen

Studieordningerne findes her.

Kurset er baseret på en grundbog i to bind: Kommunikation i internationale virksomheder samt supplerende videnskabelige artikler, der kan downloades via REX.

Gruppearbejde, pensumpræsentationer, casearbejde og dybdegående analyser.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.