HDAK0014FU  DAN; Litteraturen i praksis: Litteratur, der vender udad: Kamptekster, handlingstekster, lejlighedstekster

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Literature reaching out. Texts of strife, action, and occasion

Kursusindhold

Litteraturen er en kunstform, javel, men den er også meget andet. Forestillingen om, at litteraturen eksisterer i sit eget kredsløb og har sig selv som formål er af relativt nyere dato, og det samme er billedet af forfatteren som en professionel kunstner, der alene lever af – og for – sin kunst.

 

Selv efter at disse forestillinger udviklede sig, har litteraturen været notorisk uren. Den har haft formål hinsides sig selv. Forfattere skriver for at udtrykke sig, men de skriver også af talrige andre grunde. Litteraturen er ikke lukket inde i et æstetisk kredsløb, men er igen og igen blevet brugt til at opnå andre formål; personlige og/eller samfundsmæssige. Det er den ikke nødvendigvis blevet dårligere af.

 

Kurset beskæftiger sig analytisk og historisk med litteratur, der vender udad. På kurset diskuteres det, hvilke formål litteraturen kan have og har haft, og hvad forholdet er imellem litteraturens æstetiske virkemidler og dens praktiske formål.

 

Den teoretiske ramme om disse analyser er den moderne genreteoris mangfoldige analyser af hvordan tekster opstår og handler i sociale sammenhænge. Særlig vægt lægges på teorier om genres dynamiske samspil (Anne Freadman), deres handlingsfunktion (Carolyn Miller), deres ideologiske karakter (Amy Devitt, Anthony Paré) samt deres rolle i det offentlige rum (Mary Jo Reiff, Anis Bawarshi). Alle disse bringes i spil i analysen af de litterære værker.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Eksaminanden kan:

 • analysere samspillet mellem æstetiske og funktionelle sider af et litterært værk
 • redegøre for de roller, litteraturen har spillet i forskellige litteraturhistoriske perioder med henblik på at kortlægge strukturer og udviklinger i litteraturens funktion
 • beskrive grundtankerne i moderne genreteori og anvende dem analytisk i forståelsen af skønlitterære værker

 

Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
BA-tilvalg:
2015-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med materiale
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Fri mundtlig prøve med materiale

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • I alt
 • 412,5