HDAK0011FU DAN; Kommunikation: Innovation og kreative kommunikationsløsninger

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Innovation and creative communication solutions

Kursusindhold

På dette kursus lærer du hvad innovation og kreativitet er som teori, og du bliver klædt på til selv at arbejde med innovation og kreativitet i projekter. Igennem praktisk arbejde lærer du processen fra at forstå brugerbehov til at udvikle relevante idéer og koncepter.     

Organisationer tørster konstant efter nye gode idéer der kan hjælpe dem med at komme foran i konkurrencen. Og markedet er altid klar til nye gode idéer der kan sælges som produkter, ydelser og services der ramme særlige målgrupper. Hvad end du er interesseret i innovation generelt eller specifikt ift. kreative processer i organisationer eller markedsvendt produktudvikling, så er kurset for dig, der vil foran i jobkøen. For innovation er ikke kun et buzz word. Det er også en nødvendig kompetence på arbejdsmarkedet.   

På dette kursus lærer du en systematisk metode for at frembringe idéer, udvikle koncepter og trykprøve idéer på markedet eller hos organisationer.   

Kurset introducerer blandt andet til kreative problemløsningsmetoder, innovationsmodeller som fx participatory innovation og co-creation, projektledelsesværktøjer samt klassiske og nyere redskaber indenfor kommunikation og procesdesign. Du lærer også om strategier for udvikling af startups med fx simple forretningsmodeller, konceptudvikling, budgetlægning, markedsanalyse mv.   

Kurset er baseret på noget af det nyeste og mest anvendelsesorienterede teori på feltet, der har vist sig at være leveringsdygtig i mange nye produkter og services. Det er bygget op ud fra grundprincipperne i de metoder, der anvendes i Silicon Valley og på Stanford University kaldet Design Thinking. 

Kurset plejer at være utrolig givtigt, lærerigt og morsomt for studerende, der får lejlighed til at blive innovations-eksperter – noget alle moderne organisationer efterspørger.   

Kurset er relevant fordi du igennem teoretisk og praktisk arbejde med en eller flere cases får lejlighed til at opøve kompetencer i innovation, forandringsprocesser og kreativitet. Det gør det muligt for dig at kvalificeret dig til jobs i private og offentlige organisationer, der involverer høj grad af innovation, fx som kommunikationsmedarbejder eller projektleder i større kampagner eller indsatsområder. Det kan også være startskuddet til at etablere din egen start-up. 

Undervisere på kurset er:

 • Ph.d. Brian Due, lektor i kommunikation og innovation på Nordiske Studier og Sprogvidenskab. Brian har mange års erfaring med forskning i innovation og har også rådgivet i mange år ift. innovations- og analyseprojekter.
Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål

Eksaminanden kan:  

 • Redegøre for innovationsteoriens overordnede faser.
 • Udvikle egne selvstændige løsninger gennem en kreativ proces.
 • Reflektere dybere over udfordringer og muligheder i de nyere innovationsteorier og metodikker. 
 • Præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for det valgte faglige område på en klar og nuanceret måde og med brug af teoretiske begreber.
 • Anvende de analytiske værktøjer på relevant selvindsamlet empirisk materiale.

 

Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:
 

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

Studieordningerne findes her.

På kurset bliver der dannet grupper ud fra de interesser, de studerende kan samle sig om. Hver gruppe får mulighed for at vælge sit eget fokus. Grupperne skal samarbejde om at designe deres eget forløb bestående af problemidentifikation, dataindsamling, idéudvikling, konceptudvikling, prototypeudvikling og test. Kurset afsluttes med en klimaksdag, hvor du og din gruppe præsenterer resultater for et eksternt publikum.

Kurset består af 9 hele undervisningsdage, der fordeler sig med følgende fokus:

1. Etablering af grupper ud fra interesser. Grupperne vælger deres eget emneområde, de ønsker at udvikle løsninger til. Det kan fx være internt i en organisation eller et nyt produkt til markedet eller en ny idé til en startup.

2. Grupperne indsamler relevant empirisk data gennem feltarbejde for at forstå de nuværende problemstillinger og behov hos målgruppen.

3. Grupperne er kreative og udvikler idéer samt målgrupper (personaer) og deres ”servicerejser”. Dette sker også i samarbejde med eksterne stakeholdere gennem fx co-creation workshops.

4. Idéerne konkretiseres i håndgribelige prototyper og koncepter.

5. Prototyper testes på den relevante målgruppe.

6. Gruppen udvikler tilknyttet forretningsmodel og budget for evt. realisering af udviklet idé.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • I alt
 • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Portfolio, jf. Særlige bestemmelser i studieordningen