HDAK0008EU  DAN; Norsk og Svensk

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Norwegian and Swedish

Kursusindhold

OBS: Da der træder en ny studieordning i kraft for kandidatdelen af sidefaget i Dansk pr. 1.9.2019, er efteråret 2018 sidste gang, kurset Norsk og svensk udbydes.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

KA-sidefag:

2008-ordningen

 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning
Point
5 ECTS
Prøveform
Andet
Aktiv undervisningsdeltagelse.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden skriftlig hjemmeopgave.

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Undervisningsforberedelse
  • 70
  • Eksamensforberedelse
  • 39,5
  • I alt
  • 137,5