HDAK0003EU  DAN; Kommunikation: Mundtlig kommunikation i organisationer

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Oral Communication in Organisations