HDAK0001FU AFLYST - DAN; Kommunikationsrådgivning med praktik (tidligere Kommunikationsrådgivning med projektorienteret forløb)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Communication Consultancy with Internship

Kursusindhold

Kurset Kommunikationsrådgivning med praktik er for dig, der ønsker at arbejde med strategisk kommunikation og rådgivning af andre. På dette kursus får du prøvet din viden og dine kompetencer af i praksis, fordi det særlige ved dette kursus netop er koblingen af universitetsundervisning og en praktikperiode i en organisation – dvs. en kobling af teori og praksis.

 

Formålet med dette kursus er at gøre deltagerne til gode kommunikationsrådgivere med gennemslagskraft. Det gør vi dels ved at give dig viden om organisationer, organisationskultur og det at bedrive kommunikationsrådgivning (via undervisningen på universitetet) og dels ved at give dig erfaringer med at udføre rådgivning og arbejde professionelt med kommunikation (via praktikopholdet). På den måde gør du dig en række vigtige erfaringer og får et konkret kendskab til kommunikationsbranchen, hvilket er en stor fordel, når du som nyuddannet skal søge job.

 

Praktikopholdet udgøres af mindst 90 timer, hvor deltagerne arbejder med kommunikationsrelaterede arbejdsopgaver. Man finder selv sin praktikplads – læs mere på tilvalgets hjemmeside, som er angivet nedenfor.

Kursets underviser afholder en introduktionsdag i starten af november måned hvert år. Her introduceres til kurset, og til hvordan praktikordningerne fungerer, og derudover giver eksterne oplægsholdere gode råd om, hvordan man skriver gode ansøgninger og går til jobsamtale. Hold øje med instituttets hjemmeside og nyhedsbrev for tidspunkt.

 

Kurset giver både de studerende en teoretisk viden via undervisningen på universitetet og en praksisviden via deltagelse i en professionel praksis i praktikperioden. Teorierne tilbyder begreber, som kan bruges til at analysere, kategorisere og diskutere de mange forskellige erfaringer fra praksis, og samtidig kan praksis informere teorierne og give anledning til diskussion af teoriernes styrker og svagheder. På den måde er kursets overordnede mål at gøre de studerende til reflekterende praktikere. Eksamensopgaven består netop i at demonstrere, at man er i stand til at koble teori og praksis samt diskutere og reflektere over sin praktikperiode og læring baseret på relevant teori.

Kommunikationsrådgivning med praktik en del af tilvalget i Sprog- og kommunikationsrådgivning.

 

Underviser på kurset er Gitte Gravengaard. Hun har lang erfaring i at arbejde med kommunikationsrådgivning, praktikforløb, praktikanters læring og strategisk kommunikation.

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål for KA-studerende

Eksaminanden kan:  

 • analysere en organisations struktur og kultur ud fra relevant organisationsteori
 • Demonstrere forståelse af en organisations strategiske mål
 • indsamle, analysere og vurdere oplysninger om en organisations kommunikationssituation,
 • udforme realistiske råd til en organisation og være i stand til at reflektere over sin rolle
 • optræde effektfuldt i rollen som rådgiver.
 • Reflektere over og diskutere det projektorienterede forløbs faglige relevans og udbytte


Faglige mål for BA-studerende

Eksaminanden kan:

 • analysere en organisations kultur ud fra en organisationsteori,
 • indsamle, analysere og vurdere oplysninger om en organisations kommunikationssituation,
 • udforme realistiske råd til en organisation
 • optræde effektfuldt i rollen som rådgiver

 

Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2019-ordningen

2015-ordningen


KA-tilvalg:
2019-ordningen


BA-tilvalg:

Sprog og kommunikationsrådgivning 2019-ordningen (NB! Kurset hedder Kommunikationsrådgivning med projektorienteret forløb i studieordningen)


Studieordningerne findes her.

Grundbog på kurset er Journalist i praktik skrevet af Gitte Gravengaard og Lene Rimestad og udgivet på forlaget Samfundslitteratur.

Formålet med dette kursus er at kombinere teori og praksis. Derfor er undervisningsformen en kombination af undervisning på universitetet og et mindst seks ugers praktikophold i en organisation – mindst 15 timer om ugen.

Undervisningen på universitetet består af oplæg fra underviser, diskussioner af den teoretiske litteratur samt fremlæggelser og diskussioner af såvel underviserformulerede opgaver som cases fra praktikperioden. Derudover vil der være oplæg fra professionelle kommunikationsrådgivere med praktiske erfaringer.

Typisk bestå semestret af undervisning hver uge i månederne februar og maj, mens man i marts og april, hvor praktikperioden er placeret, mødes en gang om måneden.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 122,5
 • Holdundervisning
 • 40
 • Praktik
 • 90
 • Undervisningsforberedelse
 • 160
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
Reeksamen

Fri hjemmeopgave (jf. særlige bestemmelser i studieordningen)