HDAB0052FU DAN; Valgfag 2: Den moderne verdens brudte former

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

The disharmonic forms of the modern world

Kursusindhold

Kurset undersøger en dominerende position i dansk litteratur efter Anden Verdenskrig, hvor de brudte former giver sig tilkende i lyriske digte såvel som i fortællinger af varierende længde fra kortprosa til roman. Brudte eller disharmoniske former kombineres hos forfatterne med et tema om flydende identiteter og foreløbige relationer i en verden udfordret af truslen om altødelæggende krig. Der læses litteratur af bl.a. Edith Södergran, Peter Seeberg, Inger Christensen, Per Højholt, Kirsten Thorup, Klaus Høeck, Ursula Andkjær Olsen, Pia Juul, Theis Ørntoft og Solvej Balle. Temaerne om identitet og relationer vil blive belyst sociologisk, ligesom det vil blive diskuteret, hvilken litterære kritik, der er bedst egnet til at opfatte betydningen og forstå konsekvenserne af denne formsprængende litteratur. Hovedteoretikerne er Bruno Latour, Hartmut Rosa og Rita Felski.

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • nye sociologiske teorier om den moderne verden med inddragelse af en række nyere danske litterære tekster.
 • centrale dele af litteraturfagets danskfaglige begreber, teorier og metoder.

 

Færdigheder i at:

 • anvende nye teorier om læsning og begrunde anvendelsen i forhold til den givne tekst og problemstilling.
 • give en reflekteret analyse af væsentlige tekster og problemstillinger inden for en tradition af brudte former i dansk litteratur.
 • formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer.

 

Kompetencer i at:

 • præsentere og belyse betydningen af tekster i nyere dansk litteratur på baggrund af nye teorier om den moderne verden.
 • arbejde selvstændigt og problembevidst med et emne i forlængelse af den eksisterende forskningstradition.
 • formulere sig med præcision, nuancering og perspektiv under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.

 

Studieordning

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen
2012-ordningen

 

Studieordningerne findes her.

Forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde, kreativ skrivning, seminar, mundtlige oplæg, padlet, podcast og AI foruden diskussion med gæsteforfattere. Desuden individuel og kollektiv vejledning i at forberede ’Fri skriftlig hjemmeopgave’.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • I alt
 • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages under Dansk BA 2012-ordningen, er der dog ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen