HDAB0051FU DAN; Valgfag 1: Sociale medier: Den digitale persona og online modtageranalyse

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Social media: The digital persona and online reception analysis

Kursusindhold

På dette kursus får du et grundlæggende kendskab til teorier om og analyser af sociale medier som æstetik og kommunikation ud fra to centrale perspektiver: 1) Analyse af den personlige og visuelle mediefortælling og performance på sociale medieprofiler som et udtryk for den digitale celebritykultur. 2) Kvalitative online modtageranalyser med fokus på brugerkommentarer, internet forum og memes på sociale medier og digitale praksisser.

 

De sociale medier skal vi også diskutere i forhold til den aktuelle kulturelle og samfundsmæssige kontekst – som fx mediepanik, perfekthedskultur, AI (deepfakes), skærmkultur og fake news.

 

Vi skal derfor arbejde med centrale teorier om digitale genrer og visuel æstetik og sociologiske teorier om identitet og digital kultur, men der bliver også øvelser hvor vi anvender kvalitative metoder til analyse af digital reception. 

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • sociale medier i deres æstetiske, kulturelle og samfundsmæssige sammenhæng
 • æstetiske, genremæssige og sociologiske teorier om sociale medier samt forskellige kvalitative metoder til modtageranalyser.

 

Færdigheder i at:

 • udfolde sin analytiske og formidlingsmæssige kompetence på undersøgelsen af visuel kommunikation på sociale medie som æstetisk udtryk og som deltagerkultur online.
 • tilrettelægge og gennemføre systematisk selvstændigt studium af den personlige mediefortælling og den digitale reception og fremstille selvstændige iagttagelser og argumenterede refleksioner velstruktureret og vederhæftigt.

 

Kompetencer i at:

 • tilegne sig den terminologi og de videnskabelige arbejdsområder, der knytter sig til sociale medier, digital æstetik og digital reception.
 • tage kritisk stilling til centrale teoretiske og metodiske positioner inden for sociale medier, celebritykultur, mediesociologi og digital deltagerkultur i en aktuel kulturel og samfundsmæssig kontekst.

 

Studieordning

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen
2012-ordningen

 

Studieordningerne findes her.

Primært holdundervisning, men også forelæsninger og analyseøvelser på holdet som de studerende forventes at deltage aktivt i.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • I alt
 • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Bunden mundtlig prøve med forberedelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages under Dansk BA 2012-ordningen, er der dog ekstern censur
Reeksamen

Bunden mundtlig prøve med forberedelse