HDAB0036FU DAN; Kommunikation: Procesledelse og facilitering

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Process Management and Facilitation

Kursusindhold

Kurset handler om facilitering af sociale processer - lige fra tilrettelæggelsen af et fantastisk idéudviklingsmøde i en lille virksomhed til organisering af en 3-årig forandringsproces i en større organisation. Alle disse processer er med til at skabe en organisation, og ved at involvere medarbejdere i udviklingen af den, får de større ejerskab til det, der foregår. Derfor har ledere og rådgivere stor fokus på hensigtsmæssig tilrettelæggelse af organisationens interne og eksterne processer.

På dette kursus lærer du at facilitere store og små processer, hvor mennesker skal fra et A til et B. Du lærer at lave drejebøger og lede projekter, og du får forståelse af, hvordan samtalebaserede metoder kan bruges til at skabe ny erkendelse hos andre, eller få dem til at se på samarbejdet med deres kolleger på en ny måde. Kurset bygger på teorier fra socialpsykologi, sociologi, dramaturgi, organisationsteori, etnometodologi og pædagogik.

Disse kompetencer kan du bruge til at lede møder, tilrettelægge workshops og organisere længere forløb med erklærede formål såsom ejerskab, samarbejde, forandring eller innovation. Det er noget, som flere og flere jobtyper kræver kendskab til, men som særligt er relevant for kommende facilitatorer, proceskonsulenter, projektledere, teamledere og HR-konsulenter.

Alle undervisningsgange tilstræbt organiseret med et mix af teori og metode, øvelser og diskussion, besøg og gæster, og der er et løbende fokus på at knytte det teoretiske an til konkret praksis. Det sidste udrettes gennem arbejdet med en stor case, som kursets øvelser knyttes til, og som holdet arbejder sammen om hele semestret. Ved semestrets afslutning skal holdet facilitere en workshop for en rekvirent, der vil hjælpes fra et A til et B. Det kan fx være en udviklingsworkshop.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

BA-tilvalg:

Kommunikation, 2020-ordningen
 

Studieordningen findes her.

Til kurset anvendes kompendiet "Procesledelse og facilitering" samt bogen "Velfungerende Grupper og Team - Grundbog om facilitering i organisation og ledelse" af Lars Borgmann og Michael Stig Ørbech. Derudover kan man anskaffe bogen "Anerkendende procesøvelser - Veje til engagement og forandring" af Pia Halkier Bjerring og Annika Lindén samt "Metodekogebogen" af Mie Femø Nielsen og Svend Skriver (red.). 

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • I alt
  • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Portfolio, jf. Særlige bestemmelser i studieordningen