HDAB0035EU DAN; Færøsk sprog og litteratur: Midt i Atlanterhavsnorden

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Faroese - Language and Culture

Kursusindhold

Kursets fokus er på sprog, litteratur og kultur. Samlet set vil vi undersøge, hvad det betyder at være et/en relativt lille sprog, litteratur og kultur i en nordisk kontekst samt i videre forstand i postkoloniale, verdenslitterære og kulturgeografiske sammenhænge.

 

Færøsk er ligesom moderne islandsk et vigtigt led i et videregående studium af det nordiske sprog- og kulturområde.

 

Sprogligt giver kurset indsigt i det færøske sprogs grammatik og lydsystem. Samtaleøvelser og læsninger af fiktive og ikke-fiktive tekster vil indgå med særlig vægt. Den kulturpolitiske baggrund for sprogforholdene på Færøerne, og for tilkomsten af det færøske skriftsprog omkring midten af 1800-tallet, vil blive gennemgået.

 

Færøsk litteratur belyses som en fortælling om sproget, folket og nationen, og den bruges bl.a. som refleksivt bindeled mellem kursets sproglige og kulturelle del med særligt henblik på færøsk litteratur som en ultralille litterær kultur og kulturenhed.

 

Det færøske løftes på denne måde ind i adskillige overordnede og omfattende sproglige, litterære, kulturelle, kulturpolitiske og samfundsmæssige sammenhænge. Historisk beskrives færøsk sprog, litteratur og kultur med fokus på ældre og nyere funderende narrativer eller selvfortællinger. Disse fortællinger relateres til Færøerne som en selvstændig del af det danske rige/Rigsfællesskabet, som en lille kultur midt i havet, som ’a large ocean nation’, som moderne turistdestination osv.

 

Teoretisk byder kurset på muligheden at perspektivere små sprog-, litteratur- og kulturenheder som den færøske ud fra felter som verdenslitteratur, postkolonialisme og kulturgeografi. Der vil i denne sammenhæng særskilt blive fokuseret på størrelsens betydning for sproget, litteraturen og kulturen med særligt henblik på etablerede begreber som ’Ultraminor’, ’Minor’, ’Major’, ’Nation Building’ og ’Destination Building’.

 

Kurset lægger samlet set op til at beskrive, perspektivere og diskutere færøsk sprog, litteratur og kultur i en nordisk, nordatlantisk og subarktisk sammenhæng med stadig udsyn til de aktuelt intensiverede forbindelser mellem det lokale og det globale.

 

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

BA-tilvalg:

Nordisk filologi og færøsk, 2020-ordningen
 

Studieordningen findes her

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af øvelser, oplæg og opgavebesvarelser. Forelæsningsformen kan også anvendes.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • I alt
  • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Bunden mundtlig prøve med forberedelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden mundtlig prøve med forberedelse