HDAB0033EU DAN; Oldislandsk

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Old Icelandic

Kursusindhold

Edda- og sagalitteraturen udgør højdepunkter, ikke blot i den nordiske middelalderlitteratur, men også i den samtidige europæiske digtning. Formålet med kurset er at give deltagerne mulighed for at lære denne litteratur at kende på originalsproget (oldislandsk). Der læses et udvalg af tekster hentet fra eddadigtningen og fra forskellige sagagenrer, først og fremmest islændinge- og kongesagaerne.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

BA-tilvalg:

Nordisk filologi og færøsk, 2020-ordningen
 

Studieordningen findes her

Det anbefales, at studerende, der ønsker at følge oldislandsk, har forudsætninger svarende til fagelementet de nordiske sprog i middelalderen (HNSB10151E) i denne ordning eller det tilsvarende fag i form af fagelementet valgfag B i studieordningen for bacheloruddannelsen i dansk, 2019.
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af øvelser, oplæg og opgavebesvareslser. Forelæsningsformen kan også anvendes.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Bunden mundtlig prøve med forberedelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden mundtlig prøve med forberedelse