HDAB0031FU DAN; Valgfag 1: Litteratur og ytringsfrihed

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Literature and Freedom of Speech

Kursusindhold

Debatten om ytringsfrihed fylder meget i disse år – også på universitetet. På valgfaget skal vi beskæftige os nærmere med spørgsmålet om ytringsfriheden og hvad den vil sige. Herunder skal vi forfølge begrebets historie tilbage til oplysningstiden. Særligt fokus på kurset vil være skønlitteraturens forhold til ytringsfrihed. Vi vil foretage forskellige nedslag i dansk litteratur i perioden fra 1700-tallet til i dag for at belyse dette forhold. Grundbog på kurset vil være Jacob Mchangama og Frederik Stjernfelts MEN – Ytringsfrihedens historie i Danmark (2016). Herudover vil der blive udarbejdet et kompendium med litterære og supplerende teoretiske tekster. Endelig skal deltagerne– ud over grundbogen – selv anskaffe et par litterære værker (hvilke vil fremgå af semesterstartsbrevet i januar).

Målbeskrivelser

Kursusspecifikke mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om:

 • ytringsfrihedens historie i Danmark og om ytringsfrihedens betydning i og for dansk litteratur i perioden fra slutningen af 1700-tallet til i dag.
 • centrale teorier om ytringsfrihed og censur samt de metodisk mest frugtbare tilgange til analyse af forholdet mellem litteratur og ytringsfrihed.

 

Færdigheder i at:

 • udfolde sin analytiske, teoretiske og formidlingsmæssige kompetence på et eller to skønlitterære værker, hvor spørgsmålet om ytringsfrihed spiller en rolle, enten som tema eller i forhold til receptionen.
 • tilrettelægge og gennemføre systematisk selvstændigt studium inden for feltet litteratur og ytringsfrihed og fremstille selvstændige iagttagelser og argumenterede refleksioner velstruktureret og vederhæftigt.

 

Kompetencer i at:

 • tilegne sig den terminologi og de videnskabelige arbejdsområder, der knytter sig til feltet litteratur og ytringsfrihed.
 • tage kritisk stilling til centrale teoretiske og metodiske positioner inden for feltet litteratur og ytringsfrihed.

 

Studieordning

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen
2012-ordningen

 

Studieordningerne findes her.

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • I alt
 • 412,5
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages under Dansk BA 2012-ordningen, er der dog ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave, jf. Særlige bestemmelser i studieordningen