HDAB0031EU DAN; Kommunikation: Mundtlig kommunikation i organisationer (Samtaleanalyse)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Oral Communication in Organizations (Conversation Analysis)

Uddannelse

Dansk (BA-tilvalg i Kommunikation)

Kursusindhold

Vil du være ekspert i samtaler? Måske for at få større indblik i de typer af samtaler, vi alle jævnligt deltager i; måske for at kunne rådgive andre om deres mødeledelse eller identitetskonstruktion?

 

Samtaler udgør en fuldstændig fundamental del af vores liv som mennesker. Gennem samtaler skaber vi mening, identitet og relationer, og vi koordinerer praktiske og kropslige handlinger.

 

Den mest basale og oprindelige form for kommunikation er samtaler: De første mennesker udviklede sproget, så de kunne indgå i samtaler med hinanden og anvende samtalen til at skabe fælles forståelse, til at samarbejde, til at forhandle, til at bekrige, til at koordinere fælles praktiske handlinger, osv.

 

I dag er vi i samtale med hinanden en stor del af vores liv. Samtaler holder samfundet, organisationer, familier og relationer sammen. Den sociale verden bliver med andre ord konstitueret igennem samtaler; gennem sprog, lyde, ansigtsmimik og kroppe, der gestikulerer og bevæger sig i konkrete materielle omstændigheder. Samtaler er derfor multimodale.

 

For at kunne forstå samtaler om det, vi synes er vigtigt – fx klima, køn, relationer til medmennesker, jobmuligheder, dagligdagens gøremål eller selve meningen med livet – er vi nødt til at have en analysemetode. En sådan metode kaldes samtaleanalyse og på dette kursus lærer du at analysere samtalers opbygning og sociale funktioner, og du lærer hvordan viden om samtaler kan anvendes til fx samtale- og dermed kommunikationsforbedringer. 

 

Børn har samtaler i deres leg. Unge har samtaler om det de oplever. Voksne taler med hinanden i ét væk. Vi har samtaler med vores partner, med vores familie, med vores børn, med vores venner, personalet vi møder i butikken og i institutionen, samtaler med kollegaer, chefer – og sågar interaktioner med vores kæledyr og med chatrobotter der bygger på samtalens principper.

 

Hvad end du mangler en analysemetode til at bearbejde samtaler og interaktioner i dit bachelor- eller specialeprojekt eller et metodisk greb der kan bruges i din fremtidige arbejdssammenhæng som rådgiver/konsulent med fokus på samtaleforbedringer – eller du blot kunne tænke dig dybere forståelse af de samtaler du indgår i til daglig eller som du observerer andre har, så er dette kursus for dig.     

 

Du bliver samtale-ekspert. Du lærer at lave samtaleanalyser igennem læsning af den grundlæggende litteratur på området - der på engelsk kaldes conversation analysis - og som er en veletableret sociologisk og sprogvidenskabelig metode, der blev udviklet i slutningen af 1960’erne og som fortsat har udviklet og udbredt sig sidenhen i mange tusinde publikationer – og benyttes i dag både i sundhedsvæsenet, socialpsykiatrien og på direktionsgangene.  

 

En tidligere studerende sagde:

”Kurset var en øjenåbner for mig. Vi har jo alle en fornemmelse af, hvor meget der sker igennem samtalen, og en fornemmelse af hvornår der er flow og hvornår vi misforstår hinanden. Så det var ret vildt at arbejde med samtaler så detaljeret og systematisk. For vi fandt jo ud af en masse mekanismer som vi nok kunne fornemme, var til stede i samtalen, men som vi ikke fanger i forbifarten. Og så var det sjovt at arbejde med videooptagelserne og forstå den måde kroppe og ting i rummet influerer samtalerne på.”   

 

I den her TED Talk video af samtaleforsker Elizabeth Stokoe kan du få indblik i et aspekt af den metode, som du vil lære på kurset: 

https://www.youtube.com/watch?v=MtOG5PK8xDA
The science of analyzing conversations, second by second

 

Du vil i løbet af kurset få mulighed for at arbejde med videodata af samtaler, som du vil lære at analysere og genkende mønstre i. Du vil vælge imellem tre typer datakilder: 1) samtaler du selv finder via fx Youtube (eller andre platforme), 2) samtaler du selv vælger at optage af fx en familiemiddag, en fødselsdag, en tinder-date, møder i organisationer, eller din egen interaktion med en chatbot eller dit kæledyr eller 3) samtaler som underviserne via deres forskningsprojekter har indsamlet og som du gennem nærmere aftale kan få adgang til.

 

Der er ingen restriktioner for, hvilken type samtale du må arbejde med, så længe det er det, vi kalder naturlige samtaler (altså ikke fx film/serier/fiktion). Det kan være face-to-face- eller video-medierede samtaler (fx Zoom) og organisatoriske data eller fra privatlivet. Du kan arbejde med ren menneske-menneske samtale eller menneske-maskine eller menneske-dyr interaktioner. Du kan arbejde alene eller i en gruppe med fælles fokus. Kurset giver dig redskaberne til at åbne samtaler op, men det er helt op til dig selv hvilket fokus du vil forfølge.     

 

Kurset bygger på to danske grundbøger (Samtaleanalyse)  https://samfundslitteratur.dk/bog/samtaleanalyse og Multimodal interaktionsanalyse https://samfundslitteratur.dk/bog/multimodal-interaktionsanalyse) og en række engelsksprogede artikler. Vi gennemgår på kurset en række af de mest basale aspekter af samtaler:

 • hvad taleture består af
 • hvordan turtagning foregår
 • hvordan forståelser skabes eller ikke skabes
 • hvordan interaktionelle reparationer foregår
 • hvordan viden og magt forhandles
 • hvordan identiteter skabes
 • hvordan rutiner, moral og sociale normer kommer til udtryk
 • hvordan enighed eller uenighed bearbejdes
 • hvordan ideer udvikles 

 

Vi har på dette kursus konstant fokus på hvordan kroppe, objekter og den materielle kontekst trækkes ind og gøres relevant i samtalen.

 

På kurset lærer du desuden alt om indsamling af videodata samt analyse af videodata. Du lærer at omsætte videodata til transskriptioner, og vi arbejder med forskellige slags transskriptionssystemer for at vise fordele og ulemper ved de forskellige formater. Det plejer at være ret sjovt. Og så har vi selvfølgelig fokus på, hvad den viden vi skaber om samtalerne kan bruges til: Det kan være en grundvidenskabelig interesse i at beskrive et bestemt samtalefænomen, men det kan også være mhp. at skabe forståelse for kommunikationssammenbrud der kan føre til ændring af samtalepraksis eller for at afdække hvilke lokale identiteter der bliver skabt.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

BA-tilvalg:

Kommunikation, 2020-ordningen
 

Studieordningen findes her

Kombinationer af forelæsninger, holdundervisning, studenterfremlæggelser og øvelser. Dagene er lange, men til gengæld spredt ud over semesteret. Der er en del teoretiske begreber, der skal introduceres til, og en praktisk metode, der skal trænes i. Derfor er alle undervisningsgange tilstræbt organiseret med et mix af teori og metode, øvelser og diskussion.

Alle studerende skal arbejde med et projekt undervejs, hvor videodata udvælges og transskriberes (typisk i mindre bidder) og analyseres ud fra selvvalgt litteratur og begreber fra pensum med henblik på præsentation af pointer og resultater fra analysen. Du kan vælge at arbejde med dit eget projekt eller i en gruppe, og I vælger selv typen af videodata samt fokus.

Kursusansvarlig er lektor Brian Due, der er en central skikkelse i den danske forskning i samtaler og multimodale interaktioner. Han har forsket i menneskers interaktioner i konteksten af objekter, kroppe og teknologier de sidste 10 år. Medunderviser er Louise Lüchow der har specialiseret sig i blinde menneskers samtaler og interaktioner med teknologi. Gæsteunderviser er Mie Femø Nielsen, der har arbejdet meget med analyse af møder og workshops, og hvad de kan bruges til at sige noget om lederroller og identitetsarbejde.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • I alt
 • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Fri mundtlig prøve med materiale
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Fri mundtlig prøve med materiale