HDAB0029EU DAN; Moderne Litteratur

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Modern Literature

Kursusindhold

Moderne litteratur fokuserer på hovedlinjerne i moderne dansk og nordisk (norsk og svensk) litteraturhistorie efter ca. 1870 til i dag. Du opnår indsigt i litteraturens æstetiske, kulturelle og historiske aspekter, du lærer at inddrage analytiske og teoretiske hjælpemidler samt at formidle litteraturhistoriske emner og diskutere fagets centrale begreber i en historisk sammenhæng.

 

Fællesforelæsninger E20 mandag 16-18 i auditorium 23.0.49

 

1.  31/8              Det Moderne Gennembrud i Skandinavien (Jens Bjerring-Hansen)

 

2.  7/9                Køn og kønsdebat i den skandinaviske gennembrudslitteratur (Sophie Wennerscheid)

 

3.  14/9              Modernistiske romaner (Torben Jelsbak)

 

4.  21/9              Den biografiske metode og Det Moderne Gennembrud (Johnny Kondrup)

 

5.  28/9             Dialogen med saga og edda i moderne islandsk litteratur  (Erik Skyum-Nielsen)
 

6.  5/10              Narratologi (Gorm Larsen)

 

(Efterårsferie)

 

7.  19/10            Heretica og den eksistentielle litteraturbetragtning (Marianne Stidsen)

 

8.  26/10            Feminisme og queer-teori i Skandinavien (Mons Bissenbakker)

 

9.  2/11              Postkolonialisme i dansk litteratur (Jens Kramshøj Flinker)                     

 

10. 9/11             Fjernlæsning (Jens Bjerring-Hansen)

 

11. 16/11           Performativ biografisme og autofiktion (Bo Jørgensen)

 

12. 23/11           Poetik som litteraturhistorisk cæsur - Søren Ulrik Thomsens forfatterskab med perspektiv til Paul La Cour og Per Højholt

(Svend Skriver)

 

13. 30/11           Litterær stedteori og den rumlige vending (Jan Rosiek)

 

14. 7/12             Økokritik og nordiske økofiktioner (Jens Kramshøj Flinker)

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen
 

Studieordningen findes her.

Holdundervsining og fællesforslæsning
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • I alt
 • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave jf. Særlige bestemmelesr.