HDAB0028EU DAN; Medieanalyse

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Media Analysis

Kursusindhold

Medieanalyse introducerer til medieforskningens teorier, metoder og redskaber og opøver analytiske kompetencer og forståelse for forskellige mediers udtryksformer, genre, æstetik og udvikling. Kurset giver dig indblik i medieprodukters internationale, historiske, kulturelle og samfundsmæssige kontekst, og du lærer at analysere og diskutere medieprodukter i relation til disse kontekster.

 

Fællesforelæsninger E23

6. Sep. Fællesforelæsning ved Mogens Olesen

Medieteoretiske paradigmer

13. Sep. Fællesforelæsning ved Helle Kanik Hastrup

Tværmedialitet

20. Sep. Fællesforelæsning ved Palle Schantz Lauridsen

Semiotik

27. Sep. Fællesforelæsning ved Katrine Boysen Sommer

Filmteori og –analyse

4. Okt. Fællesforelæsning ved Katrine Boysen Sommer

Dokumentar

11. Okt. Fællesforelæsning ved Mogens Olesen

Medium theory/medieøkologi

25. Okt. Fællesforelæsning ved Helle Kanik Hastrup

Kritisk teori & Cultural studies

1. Nov. Fællesforelæsning ved Helle Kanik Hastrup

Mediemodtagere og –brugere

8. Nov. Fællesforelæsning ved Mogens Olesen

Internettet og det digitale netværkssamfund

15. Nov. Fællesforelæsning ved Mogens Olesen

Offentlighed og Habermas

22. Nov. Fællesforelæsning ved Palle Schantz Lauridsen

Modernitet og medier

29. Nov. Fællesforelæsning ved Palle Schantz Lauridsen

Sociologi og Bourdieu

6. Dec. Fællesforelæsning ved Anders Grønland

Tv-serier - dansk og internationalt

13. Dec. Fællesforelæsning ved Anders Grønland

Identitet + mediekultur: Køn & medier

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen
 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning og fællesforelæsninger
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • I alt
 • 412,5
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Bunden hjemmeopgave. Der gives 10 dage til besvarelsen.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Bunden hjemmeopgave