HDAB0028EU DAN; Medieanalyse

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Media Analysis

Kursusindhold

Medieanalyse introducerer til medieforskningens teorier, metoder og redskaber og opøver analytiske kompetencer og forståelse for forskellige mediers udtryksformer, genre, æstetik og udvikling. Kurset giver dig indblik i medieprodukters internationale, historiske, kulturelle og samfundsmæssige kontekst, og du lærer at analysere og diskutere medieprodukter i relation til disse kontekster.

 

Oversigt: Fællesforelæsninger Medieanalyse

1. Medieteoretiske paradigmer & genre: Uge 36 8.9.2021

2. Tværmedialitet: Uge 37 15.9.2021

3. Semiotik og reklame: Uge 38 22.9.2021

4. Filmfortællingen: Teori & Analyse: Uge 39 29.9.2021

5. Dokumentar: Teori & Analyse: Uge 40 6.10.2021

6. Medium Theory/Medieøkologi Uge 41: 13.10.2021

UGE 42 - Efterårsferie

7. Medier og kulturteori (Kritisk teori + Cultural studies og fin/populærkulturen): Uge 43 27.10.2021

8. Mediemodtagere og –brugere: Uge 44 3.11.2021

9. Internet og sociale medier: Uge 45 10.11.2021

10. Offentlighed og Habermas: Uge 46 17.11.2021

11. Modernitet & medier: Uge 47 24.11.2021

12. Sociologi og Bourdieu: Uge 48 1.12.2021

13. Tv-serier - dansk og internationalt: Uge 49 8.12.2021

14. Identitet & mediekultur: Uge 50 15.12.2021

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen
 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning og fællesforelæsninger
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • I alt
 • 412,5
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden hjemmeopgave. Der gives 10 dage til besvarelsen.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Bunden hjemmeopgave