HDAB0026FU DAN; Gymnasierettet BA-sidefag og tilvalg: Litteraturhistorie

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Literary History

Uddannelse

Dansk (gymnasierettet)

Kursusindhold

Litteraturhistorie introducerer dig til hovedlinjerne i dansk og nordisk litteraturhistorie og til samspillet med den historiske og kulturelle kontekst fra oldtiden til ca. 1870. Du lærer at analysere og perspektivere litteraturhistoriske nybrud og at reflektere over danskfagets litteraturhistorie ved at diskutere dets centrale begreber og se dem i en historisk sammenhæng.

 

Fællesforelæsning F23:

På vej

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

BA-sidefag:

2019-ordningen
 

BA-tilvalg:

2019-ordningen
 

Studieordningerne findes her

Holdundervisning og fællesforelæsning
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • I alt
 • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Bunden mundtlig prøve med forberedelse
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden mundtlig prøve med forberedelse