HDAB0021FU  DAN; Valgfag 1: Medier og mediehistorie

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Media and Media History

Kursusindhold

Mediernes historie er det moderne samfunds historie. Fra 19. århundredes masseproducerede, trykte medier over 20. århundredes elektroniske medier (radio, tv) til vore dages digitale medier har medierne i stadigt skiftende konstellationer fungeret som informations-, propaganda- og underholdningskanaler. Ofte står aktuelle medier i centrum for medieæstetiske og –politiske analyser, men medierne har en historie. Det samme har mediehistorieskrivningen.

 

Kurset har tre formål, som tidsmæssigt vil fylde nogenlunde lige meget på kurset:

 

 • Vi skal undersøge mediernes historie i Danmark. Hovedvægten ligger på filmen, men vi inddrager også radio, tv og digitale medier. Vi undersøger mediernes udvikling og samspil (tvær- og transmedialitet) gennem de sidste omkring 150 år med hovedvægten på nyere tid.
 • Vi skal undersøge, hvordan forskellige mediehistorikere har arbejdet: Hvad er deres objekt (værkerne, folkene bag, teknologien …)? Hvilken historie er det egentlig, de skriver (æstetik-, teknologi–, virksomheds-, receptions-, socialhistorie)? Hvilke kilder har de brugt (medieprodukterne, medievirksomhederne, brugernes erindringer eller tekster om medierne)? Hvad er deres erkendelsesinteresser? Og hvad kan vi i dag bruge mediehistorien til?
 • Vi skal selv skrive mediehistorie. I tre mindre opgaver skal de studerende selv finde og arbejde med mediehistoriske kilder af forskellig art. Til kilderne hører selvfølgelig foreliggende værker (film, tv- og radioprogrammer mm), men også andre kilder, som vi selv finder frem i digitale og analoge arkiver hører til kursets empiri.
Målbeskrivelser

Faglige mål

Eksaminanden kan:

 • dokumentere sin viden om et mediehistorisk fænomen i Danmark og om, de teoretiske og metodiske problemer, der knytter sig til arbejdet med det og med mediehistoriske problemstillinger generelt
 • arbejde kritisk og selvstændigt med de teorier og metoder, de knytter sig til analysen af mediehistoriske forhold


Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordning på Dansk:
 

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen

 

Studieordningen findes her.

Forelæsninger og studenteraktivitet (både i forbindelse med opgaverne og på holdet i øvrigt)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Fri skriftlig hjemmeopgave

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • I alt
 • 412,5