HDAB0021EU DAN; Projektorienteret forløb på BA-niveau

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Academic Internship at BA level

Kursusindhold

Fagelementet er forbundet med et projektarbejde i en offentlig eller privat virksomhed (eller en organisation eller institution). Som grundlag for det pro-jektorienterede forløb skal den studerende i samråd med praktikstedet og in-den praktikstart udarbejde en kontrakt, som angiver arbejdsopgaverne under forløbet, herunder beskrive mindst én arbejdsopgave, der har karakter af et større selvstændigt projekt. En skabelon for kontrakten findes på instituttets hjemmeside. Praktikken skal have et samlet omfang på 250-300 timer.

Der er desuden vejledning knyttet til forløbet, som helt eller delvist kan være organiseret i form af workshops. Ud over den vejledning, som ydes fra uni-versitetets side, skal praktikstedet stille en virksomhedsintern vejleder/kon-taktperson til rådighed.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

BA-tilvalg:

2019-ordningen

 

Studieordningen findes her.

 

Holdundervisning og vejledning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 20
  • Vejledning
  • 3
  • I alt
  • 23
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen