HDAB0019FU DAN; Sprog og kontekst

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Language and Context

Kursusindhold

Sprog og kontekst giver dig viden om fonetik, semantik, pragmatik, sproglig variation samt forholdet mellem udtale og skrift i dansk, og du får forståelse af dansk sproghistorie samt for norsk og svensk. Du lærer at analysere enkeltord i deres betydninger og afdække og diskutere betydningsstrukturer i sammenhængende tekster (mundtlige, skriftlige og multimodale). Du opnår færdighed i at analysere kommunikationsbegivenheder ud fra viden om disses indlejring i bredere sociale kontekster samt variation og forandring i dansk fra middelalderen til nutiden.

 

Uge

Dato

Undervisningsaktivitet

Tid & sted

5

1/2

Forelæsning v/ John Tøndering

Artikulation og grundlæggende lydskrift

Kl. 10-12 i 23.0.50

6

8/2

Forelæsning v/ Nicolai Pharao

Danske konsonanter og vokaler

Kl. 10-12 i 23.0.50

7

15/2

Forelæsning v/ Ruben Schachtenhaufen

Schwa-assimilation og spontantale

Kl. 10-12 i 23.0.50

8

22/2

Forelæsning v/ Holger Juul

Lyd og skrift

Kl. 10-12 i 23.0.50

9

1/3

Forelæsning v/ Michael Lerche Nielsen

Dansk sprog og sprogsamfunds historie I

Kl. 10-12 i 23.0.50

10

8/3

Forelæsning v/ Malene Monka

Norsk

Kl. 10-12 i 23.0.50

11

15/3

Forelæsning v/ (Bjarne Simmelkjær Hansen)
Svensk

Kl. 10-12 i 23.0.50

12

22/3

Forelæsning v/ Anne Mette Hansen

Dansk sprog og sprogsamfunds historie II

Kl. 10-12 i 23.0.50

14

6/4

Forelæsning v/ Marie Maegaard

Sproglig variation i det danske sprogsamfund

Kl. 8-10 i 23.0.50

15

12/4

Forelæsning v/ Jan Heegård

Leksikalsk semantik

Kl. 10-12 i 23.0.50

16

19/4

Forelæsning v/ Jan Heegård & Bolette S. Petersen

Sætningssemantik og tematiske roller

Kl. 10-12 i 23.0.50

17

26/4

Forelæsning v/ Dorthe Duncker

PragmatikI

Kl. 10-12 i 23.0.50

18

3/5

Forelæsning v/ Nina Møller Andersen

PragmatikII

Kl. 10-12 i 23.0.50

19

10/5

Forelæsning v/ Søren Beck-Nielsen

Interaktion

Kl. 10-12 i 23.0.50

 

 

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen

Studieordningen findes her

Holdundervisning og fællesforelæsning
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • I alt
 • 412,5
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Der er givet dispensation til, at kurset afsluttes med en bunden hjemmeopgave i stedet for portfolio, som er den prøveform, der fremgår af studieordningen.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Bunden hjemmeopgave