HDAB0019FU DAN; Sprog og kontekst

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Language and Context

Kursusindhold

Sprog og kontekst giver dig viden om fonetik, semantik, pragmatik, sproglig variation samt forholdet mellem udtale og skrift i dansk, og du får forståelse af dansk sproghistorie samt for norsk og svensk. Du lærer at analysere enkeltord i deres betydninger og afdække og diskutere betydningsstrukturer i sammenhængende tekster (mundtlige, skriftlige og multimodale). Du opnår færdighed i at analysere kommunikationsbegivenheder ud fra viden om disses indlejring i bredere sociale kontekster samt variation og forandring i dansk fra middelalderen til nutiden.

 

Oversigt over fællesforelæsninger

Tirsdage kl. 13-15, lok. 23.0.50.

 

Uge

Dato

Forelæser og emne

6

4/2

Forelæsning v/ John Tøndering: Artikulation og grundlæggende lydskrift

7

11/2

Forelæsning v/ Nicolai Pharao: Danske konsonanter og vokaler

8

18/2

Forelæsning v/ Ruben Schach­ten­haufen: Schwa-assimilation og spontantale

9

25/2

Forelæsning v/ Holger Juul: Lyd og skrift

10

3/3

Forelæsning v/ Malene Monka: Norsk

11

10/3

Forelæsning v/ Bjarne Simmels­kjær Hansen: Svensk

12

17/3

Forelæsning v/ Jan Heegård Petersen: Leksikalsk semantik

13

24/3

Forelæsning v/ Elisabeth Engberg-Pedersen: Sætningssemantik

14

31/3

Forelæsning v/ Michael Lerche Nielsen: Dansk sprog og sprogsamfunds historie I

16

14/4

Forelæsning v/ Anne Mette Hansen: Dansk sprog og sprogsamfunds historie II

17

21/4

Forelæsning v/ Marie Maegaard: Sproglig variation i det danske sprogsamfund

18

28/4

Forelæsning v/ Søren Beck-Nielsen: Interaktion

19

5/5

Forelæsning v/ Dorthe Duncker: PragmatikI

20

12/5

Forelæsning v/ Nina Møller Andersen: PragmatikII

 

 

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen
 

Studieordningen findes her.

Det anbefales kraftigt, at den studerende forud for undervisningen har viden, færdigheder og kompetencer svarende til fagelementet grammatik og tekst.
Holdundervisning og fællesforelæsning
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Portfolio jf. særlige bestemmelser