HDAB0019EU DAN; Gymnasierettet BA-Sidefag: Grammatik og tekst

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Grammar and Text

Uddannelse

Dansk (kurset kan både tages som BA-sidefag og som BA-tilvalg)

Kursusindhold

Grammatik og tekst fokuserer på sprogvidenskabens discipliner, dansk morfologi og syntaks, dansk skriftsprogsnorm og grundlæggende teorier inden for skriftlig og mundtlig fremstilling. Du lærer at analysere danske tekster grammatisk og retorisk og gøre rede for forskellige teksttypers opbygning og genremæssige karakteristika. Du opnår desuden kompetence i at forholde dig kritisk, præcist og fagligt reflekteret til teksters udformning fra de mindste til de største betydningsbærende dele, og i at formulere dig præcist, nuanceret og genrebevidst på mundtligt såvel som skriftligt dansk.

 

Fællesforelæsninger E20:

 

Uge

Emne

Forelæser

36

Introduktion til sprogvidenskab

Jan Heegård

37

Introduktion til grammatik: Ordklasser og fleksion

Tanya Karoli Christensen

38

Orddannelse

Jan Heegård

39

Retorisk analyse og argumentation

Jacob Thøgersen

40

Introduktion til mundtlige og skriftlige genrer

Bettina Perregaard

41

Sætningsled og syntagmer

Tanya Karoli Christensen

42

Efterårsferie

43

Retskrivning og sprogplanlægning

Sabine Kirchmeier

44

Topologi

Tanya Karoli Christensen

45

Periodeanalyse, inkl. ledsætninger

Torben Juel Jensen

46

Grammatik og dansk retskrivningsnorm

Torben Juel Jensen

47

Tekstlingvistik

Bettina Perregaard

48

Kommunikationsteori

Dorthe Duncker

49

Sproglig stilistik

Jan Heegård

50

Opsamling: Grammatik og tekst

Jan Heegård

 

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

BA-sidefag:

2019-ordningen
 

BA-tilvalg:

2019-ordningen

 

Studieordningerne findes her.

Holdundervisning og fællesforelæsninger
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • I alt
 • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve med forberedelse under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

.Syge/omprøve: Bunden mundtlig prøve med forberedelse under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse


Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Bunden mundtlig prøve med materiale og forberedelse.