HDAB0018EU DAN; Litteraturanalyse

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Literary Analysis

Kursusindhold

Litteraturanalyse giver forståelse af litterære teksters opbygning, æstetiske virkemidler og funktioner, herunder deres sproglige og mediemæssige perspektiver. Du tilegner dig viden om litteraturens hovedgenrer og om litteraturanalysens seks hoveddimensioner: udsigelse, narrativitet, komposition, billedsprog, rytme og tematik. Du lærer at beskrive og analysere litterære tekster med metodologisk bevidsthed og brug af faglig terminologi. Du lærer desuden at formidle dine analytiske iagttagelser og reflektere teoretisk og metodologisk over andres analyser.

 

Fællesforelæsninger E23

 

Forelæser

Emne

Læsning

5/9

Sune Auken

Hvad er litteraturanalyse?

Ingen

 

 

Hovedgenrer

 

12/9

Anders Juhl Rasmussen

Epik

Brian Richardson: ”Plot, Probability, and Tellability”

H.C. Andersen: "Thepotten"

Peter Seeberg: "Øjeblikke"

Pia Juul: "Et glas" 

19/9

Jan Aage Rasmussen

Lyrik

Ingen

26/9

Sune Auken

Drama

Aristoteles: Poetikken, kap 4-11

 

 

Grundbegreber

 

3/10

Bo Jørgensen

Billedsprog

Thomas Bredsdorff: ”Tilbage til Aristoteles: Lille metaforteori”

10/10

Sune Auken

Genre

Sune Auken: "At forstå genrer"

Naja Marie Aidt: "Konference"

 

 

EFTERÅRSFERIE

 

24/10

Marie Bojsen-Møller

Metrik

Dan Ringgaard: “Det metriske vers” og “Det frie vers”

Thomas Kingo: ”Keed af Verden, og Kier ad Himmelen”

 

 

Retninger

 

31/10

Svend Skriver

Hermeneutik

Søren Kjørup: ”Hermeneutikken”

 7/11

 Jan Aage Rasmussen

Nykritik

Søren Baggesen: “Individuation eller frelse?”

14/11

 

Anders Juhl Rasmussen

Narrativ medicin

Rita Charon: "Close Reading: The Signature Method of Narrative Medicine"

Emil Aarestrup: "Angst"

Pia Tafdrup: "Min brors øjne"

Caroline Albertine Minor: "Sorgens have"

21/11

 

Marie Bojsen-Møller

Narratologi

Gorm Larsen: ”Fortæller”

Stefan Iversen & Henrik Skov Nielsen: ”Introduktion”

Blicher: ”Hosekræmmeren”

28/11

Sophie Wennerscheid

 

Køn og litteratur

Nina Lykke: “En postkønnet eller kvindelig cyberkultur?”

5/12

Tobias Skiveren

 

Økokritik

Skiveren, Tobias og Martin Gregersen: ”Økokritik”

Per Højholt: ”Gittes monolog om naturen”

Eske K. Mathiesen: ”Havet”, ”Haven er for lille til”, ”Beruset af den stærke østenvind” og ”Agerhønsene”

Jeppe Aakjær: ”Jeg er havren”

Henrik S. Holck: ”Vi må være som alt”

Pia Tafdrup: ”Finder hjem”

Theis Ørntoft: ”I år, i nat”, ”Det er forvirrede tider” og ”Jeg længes mod et før og et efter”

12/12

Svend Skriver

AI til tjeneste. Om Chat GPTs litteraturanalytiske styrker og svagheder

Annonceres senere

enere

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen
 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning og fællesforelæsninger
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • I alt
 • 412,5
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Den aktive undervisningsdeltagelse består af 1 bunden hjemmeopgave på i alt 4-5 normalsider.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Den aktive undervisningsdeltagelse består af 1 bunden hjemmeopgave på i alt 4-5 normalsider.