HDAB0018EU DAN; Litteraturanalyse

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Literary Analysis

Kursusindhold

Litteraturanalyse giver forståelse af litterære teksters opbygning, æstetiske virkemidler og funktioner, herunder deres sproglige og mediemæssige perspektiver. Du tilegner dig viden om litteraturens hovedgenrer og om litteraturanalysens seks hoveddimensioner: udsigelse, narrativitet, komposition, billedsprog, rytme og tematik. Du lærer at beskrive og analysere litterære tekster med metodologisk bevidsthed og brug af faglig terminologi. Du lærer desuden at formidle dine analytiske iagttagelser og reflektere teoretisk og metodologisk over andres analyser.

 

Fællesforelæsninger E20: Tirsdag 9-11 lokale 23.0.50

 

Dato

Forelæser og emne

1/9

Sune Auken: Hvad er litteraturanalyse, og ”hva’ kan man dog bruge det til?”

8/9

Marianne Stidsen: Litteraturen og samfundet.

15/9

Johnny Kondrup: En tekst er aldrig uskyldig. Udgavers og varianters betydning for tekstanalysen.

22/9

Jan Aage Rasmussen: Den litterære bevidsthed

29/9

Sune Auken: Genre og fortolkning

6/10

Torben Jelsbak: Prosastil og stilanalyse 

13/10

EFTERÅRSFERIE: Ingen undervisning.

20/10

Erik Skyum-Nielsen: Novelleanalyse og prosagenrernes teori

27/10

Sophie Wennerscheid: Litteraturvidenskab som kulturvidenskab?

3/11

Erik Skyum-Nielsen: Introduktion til digtlæsning, især rytmer og rim

10/11

Sune Auken: Dramalæsning

17/11

Henrik Blicher: Billedsprog – husk tropehjelm!

24/11

Sophie Wennerscheid: Litteratur og intermedialitet

1/12

Svend Skriver: Hermeneutiske trin. Refleksion over analysepraksis

8/12

Krista Greve Rasmussen: Litteraturanalyse og litteraturhistorie

 

 

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen
 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning og fællesforelæsninger
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • I alt
 • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Aktiv undervisningsdeltagelse. Den aktive undervisningsdeltagelse består af 2 bundne hjemmeopgaver på i alt 11-15 normalsider
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden hjemmeopgave. 11-15 normalsider. Der gives 7 dage til besvarelsen.