HDAB0017EU DAN; Grammatik og tekst

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Grammar and Text

Kursusindhold

Grammatik og tekst fokuserer på sprogvidenskabens discipliner, dansk morfologi og syntaks, dansk skriftsprogsnorm og grundlæggende teorier inden for skriftlig og mundtlig fremstilling. Du lærer at analysere danske tekster grammatisk og retorisk og gøre rede for forskellige teksttypers opbygning og genremæssige karakteristika. Du opnår desuden kompetence i at forholde dig kritisk, præcist og fagligt reflekteret til teksters udformning fra de mindste til de største betydningsbærende dele, og i at formulere dig præcist, nuanceret og genrebevidst på mundtligt såvel som skriftligt dansk.

Tilbud om ekstra undervisning i Basisgrammatik
I ugerne 37-39 er der skemasat undervisning i Basisgrammatik (underviseren er Marie Herget), som er et tilbud til alle studerende. Der er skemasat 3 undervisningsgange i Basisgrammatik i hver af de 3 uger (37-39), og du skal blot vælge en undervisningsgang per uge).

 

Fællesforelæsninger E23

Uge

Dato

Emne

36

4/9

Forelæsning v/ Jan Heegård
Introduktion til sprogvidenskab

37

11/9

Forelæsning v/ Tanya Karoli Christensen

Introduktion til grammatik: Ordklasser og fleksion

38

18/9

Forelæsning v/ Jan Heegård
Orddannelse

39

25/9

Forelæsning v/ Tanya Karoli Christensen
Syntaks og sætningsled

40

2/10

Forelæsning v/ Marie Bojsen-Møller
Mundtlige og skriftlige genrer

41

9/10

Forelæsning v/ Kristine Marie Berg
Retorisk analyse og argumentation

42

 

Efterårsferie

43

23/10

Forelæsning v/ Tanya Karoli Christensen

Topologi (ledstilling)

44

30/10

Forelæsning v/ Torben Juel Jensen

Periodeanalyse, inkl. ledsætninger

45

6/11

Forelæsning v/ Torben Juel Jensen
 Grammatik og dansk retskrivningsnorm

46

13/11

Fællesforelæsning v/ Thomas Hestbæk Andersen, Dansk Sprognævn

Retskrivning og sprogplanlægning

47

20/11

Forelæsning v/ Jan Heegård Petersen

Semantik

48

27/11

Forelæsning v/ Tanya Karoli Christensen
Tekstlingvistik

49

4/12

Forelæsning v/ Dorthe Duncker
Kommunikationsteori

50

11/12

Forelæsning v/ Jan Heegård

Stilistik og opsamling

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen
 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning og fællesforelæsninger
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 118,5
 • Eksamensforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Bunden mundtlig prøve med forberedelse under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Syge/omprøve: Bunden mundtlig prøve med forberedelse under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse

Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Bunden mundtlig prøve med materiale og forberedelse