HDAB0017EU DAN; Grammatik og tekst

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Grammar and Text

Kursusindhold

Grammatik og tekst fokuserer på sprogvidenskabens discipliner, dansk morfologi og syntaks, dansk skriftsprogsnorm og grundlæggende teorier inden for skriftlig og mundtlig fremstilling. Du lærer at analysere danske tekster grammatisk og retorisk og gøre rede for forskellige teksttypers opbygning og genremæssige karakteristika. Du opnår desuden kompetence i at forholde dig kritisk, præcist og fagligt reflekteret til teksters udformning fra de mindste til de største betydningsbærende dele, og i at formulere dig præcist, nuanceret og genrebevidst på mundtligt såvel som skriftligt dansk.

 

Fællesforelæsninger E22:

Uge 36, d. 5/9 - Introduktion til Grammatik og tekst - Jan Heegård Petersen

Uge 37, d. 12/9 - Introduktion til grammatik: Ordklasser og fleksion - Tanya Karoli Christensen

Uge 38, d. 19/9 - Orddannelse - Jan Heegård Petersen

Uge 39, d. 26/9 - Retorisk analyse og argumentation - Jacob Thøgersen

Uge 40, d. 3/10 - Introduktion til mundtlige og skriftlige genrer - Bettina Perregaard

Uge 41, d. 10/10 - Sætningsled og syntagmer - Tanya Karoli Christensen

Uge 42 Efterårsferie – Ingen undervisning

Uge 43, d. 24/10 - Topologi - Tanya Karoli Christensen

Uge 44, d. 31/10 - Periodeanalyse, inkl. ledsætninger - Torben Juel Jensen

Uge 45, d. 7/11 - Retskrivning og sprogplanlægning - Thomas Hestbæk Andersen

Uge 46, d. 14/11 - Grammatik og dansk retskrivningsnorm - Torben Juel Jensen

Uge 47, d. 21/11 - Tekstlingvistik - Tanya Karoli Christensen

Uge 48, d. 29/11 - Semantik - Jan Heegård Petersen

Uge 49, d. 5/12 - Kommunikationsteori - Dorthe Duncker

Uge 50, d. 12/12 - Sproglig stilistik - Jan Heegård Petersen

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen
 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning og fællesforelæsninger
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 118,5
 • Eksamensforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Bunden mundtlig prøve med forberedelse under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Syge/omprøve: Bunden mundtlig prøve med forberedelse under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse

Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Bunden mundtlig prøve med materiale og forberedelse