HDAB0017EU DAN; Grammatik og tekst

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Grammar and Text

Kursusindhold

Grammatik og tekst fokuserer på sprogvidenskabens discipliner, dansk morfologi og syntaks, dansk skriftsprogsnorm og grundlæggende teorier inden for skriftlig og mundtlig fremstilling. Du lærer at analysere danske tekster grammatisk og retorisk og gøre rede for forskellige teksttypers opbygning og genremæssige karakteristika. Du opnår desuden kompetence i at forholde dig kritisk, præcist og fagligt reflekteret til teksters udformning fra de mindste til de største betydningsbærende dele, og i at formulere dig præcist, nuanceret og genrebevidst på mundtligt såvel som skriftligt dansk.

 

Oversigt over fællesforelæsninger

Uge

Dato

Emne

Forelæser

36

6/9

Introduktion til sprogvidenskab

Jan Heegård Petersen

37

13/9

Introduktion til grammatik: Ordklasser og fleksion

Tanya Karoli Christensen

38

20/9

Orddannelse

Jan Heegård Petersen

39

27/9

Retorisk analyse og argumentation

Jacob Thøgersen

40

4/10

Introduktion til mundtlige og skriftlige genrer

Bettina Perregaard

41

11/9

Sætningsled og syntagmer

Tanya Karoli Christensen

42

 

Efterårsferie – Ingen undervisning

43

25/10

Retskrivning og sprogplanlægning

Thomas Hestbæk Andersen

44

1/11

Topologi

Tanya Karoli Christensen

45

8/11

Periodeanalyse, inkl. ledsætninger

Torben Juel Jensen

46

15/11

Grammatik og dansk retskrivningsnorm

Torben Juel Jensen

47

22/11

Tekstlingvistik

Bettina Perregaard

48

29/11

Kommunikationsteori

Dorthe Duncker

49

6/12

Sproglig stilistik

Jan Heegård Petersen

50

13/12

Opsamling: Grammatik og tekst

Jan Heegård Petersen

 

 

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen
 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning og fællesforelæsninger
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 118,5
 • Eksamensforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve med forberedelse under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Syge/omprøve: Bunden mundtlig prøve med forberedelse under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse

Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Bunden mundtlig prøve med materiale og forberedelse