HDAB0013FU DAN; Projektorienteret forløb på BA-niveau

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Academic Internship at BA level

Kursusindhold

Kurset er forbundet med et projektarbejde i en offentlig eller privat virksomhed (eller en organisation eller institution). Som grundlag for det projektorienterede forløb skal den studerende i samråd med praktikstedet og inden praktikstart udarbejde en kontrakt, som angiver arbejdsopgaverne under forløbet, herunder beskrive mindst én arbejdsopgave, der har karakter af et større selvstændigt projekt. En skabelon for kontrakten findes på instituttets hjemmeside. Praktikken skal have et samlet omfang på 250-300 timer.

Der er desuden vejledning knyttet til forløbet, som helt eller delvist kan være organiseret i form af workshops. Ud over den vejledning, som ydes fra universitetets side, skal praktikstedet stille en virksomhedsintern vejleder/kontaktperson til rådighed.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

BA-tilvalg:

Bachelortilvalg i dansk 2019-ordningen

 

Studieordningen findes her.

Fagelementet er forbundet med et projektarbejde i en offentlig eller privat virksomhed (eller en organisation eller institution). Som grundlag for det projektorienterede forløb skal den studerende i samråd med praktikstedet udarbejde en kontrakt som angiver arbejdsopgaverne under forløbet, herunder beskriver mindst én arbejdsopgave der har karakter af et større selvstændigt projekt. En skabelon for kontrakten findes på instituttets hjemmeside. Af skabelonen fremgår endvidere nærmere bestemmelser for praktikkens omfang bestemt af studienævnet for Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 20
  • Vejledning
  • 3
  • I alt
  • 23
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave jf. de særlige bestemmelser
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave jf. de særlige bestemmeleser