HDAB0013EU  DAN; BA-Tilvalg: Litteraturhistorie 1

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Literary History 1 (before 1825)

Uddannelse

Dansk (gymnasierettet tilvalg)

Kursusindhold

Eksaminanden lærer at foretage grundlæggende historiske, analytiske, teoretiske og metodiske overvejelser over dansk litteratur fra oldtiden til 1825. Eksaminanden lærer at opløse en tekst i dens elementer og vise, hvordan elementerne er sammenføjet så de danner tekstens betydning og særpræg. Eksaminanden lærer yderligere at anvende grundlæggende litteraturanalytiske begreber.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Fremgår af den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

BA-tilvalg:

2007-ordningen (gymnasierettet)

 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af øvelser og opgavebesvarelser. Forelæsningsformen kan også anvendes.
Gymnasierettet bachelortilvalg
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Aktiv undervisningsdeltagelse.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden skriftlig prøve.

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • I alt
  • 206