HDAB0012FU DAN; Bachelorprojekt (Dansk)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Bachelor's project

Kursusindhold

Individuel vejledning

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen

2012-ordningen 

 

Studieordningen findes her.

Individuel vejledning
  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 8
  • I alt
  • 8
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri skriftlig hjemmeopgave med resumé
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Fri skriftlig hjemmeopgave med resumé