HDAB0012EU  DAN; Danskfagligt projektorienteret forløb

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Internship

Kursusindhold

Individuelt forløb.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

BA-tilvalg:

Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen

 

Studieordningen findes her.

Fagelementet er forbundet med et projektarbejde i en offentlig eller privat virksomhed (eller en organisation eller institution). Som grundlag for det projektorienterede forløb skal den studerende i samråd med praktikstedet udarbejde en kontrakt som angiver arbejdsopgaverne under forløbet, herunder beskriver mindst én arbejdsopgave der har karakter af et større selvstændigt projekt. En skabelon for kontrakten findes på instituttets hjemmeside. Af skabelonen fremgår endvidere nærmere bestemmelser for praktikkens omfang bestemt af studienævnet for Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab.
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri skriftlig hjemmeopgave.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 5
  • I alt
  • 5