HDAB0011FU  DAN; Sprog 4 - Norsk, svensk og sprog i tid

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Language 4

Kursusindhold

Norsk, svensk og sprog i tid

 

Fællesforelæsninger F19:

 

 

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen

 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning og fællesforelæsninger
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden skriftlig hjemmeopgave

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forelæsninger
 • 14
 • Undervisningsforberedelse
 • 105
 • Eksamensforberedelse
 • 59
 • I alt
 • 206