HDAB0010FU  DAN; Videnskabsteori og metode

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Method and Theory of Science

Kursusindhold

Kurset giver den studerende:

Viden om og forståelse af:

 • humanistisk videnskab, herunder især humanistisk videnskabsteori og dens manifestation inden for fagets discipliner: Sprog, litteratur og medier.


Færdigheder i:

 • videnskabsteoretisk at begrunde valget mellem forskellige metoder til løs-ning af et danskfagligt problem.
   

Kompetencer i:

 • selvstændig refleksion over humanistisk videnskab, som den udfolder sig i danskfaget.

 

Fællesforelæsninger i Videnskabsteori forår 2019.

Alle forelæsning finder sted i auditorium 23.0.50:

 

Videnskabsteori 1: mandag 18/2, kl. 14.00 – 16.00

Svend Skriver: Almen videnskabsteori

LÆS: Indledningen til Collin og Køppes Humanistisk videnskabsteori (3. udg.) samt Aage Henriksens “Om faget dansk” fra “Den intellektuelle” i kompendium til forelæsninger

 

Videnskabsteori 2: mandag 4/3, kl. 14.00 – 16.00

Marianne Stidsen: Hermeneutik

LÆS: Søren Kjørup: ”Hermeneutikken” i kompendium til forelæsninger

 

Videnskabsteori 3: mandag 18/3, kl. 14.00 – 16.00

Jan Aage Rasmussen: Semiotik og strukturalisme

LÆS: Ferdinand de Saussure: ”Lingvistikkens objekt” samt Algirdas Julien Greimas: ”Grundtræk af en narrativ grammatik” i kompendium til forelæsninger

LÆS: Link til relevante tekster lægges ud på Absalon i fællesrummet

 

Videnskabsteori 4: mandag 1/4, kl. 14.00 – 16.00

Svend Skriver: Fænomenologi

LÆS: Dan Zahavis kapitel om fænomenologi i Humanistisk videnskabsteori (3. udg.)

 

Videnskabsteori 5: mandag 8/4, kl. 14.00 – 16.00

Bente Rosenbeck: Køn i et videnskabshistorisk og videnskabsteoretisk perspektiv

 

Videnskabsteori 6: mandag 6/5, kl. 14.00 – 16.00

Marianne Stidsen: Poststrukturalisme og dekonstruktion

LÆS: Paul de Man: ”Semiologi og retorik” i kompendium til forelæsninger

 

Videnskabsteori 7: mandag 20/5, kl. 14.00 – 16.00.

Jan Aage Rasmussen: Marxisme, kritisk teori og konstruktivisme

LÆS: Erik Nielsen: ”Den litterære fortolknings nødvendighed” i kompendium til forelæsninger

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen

 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning og fællesforelæsninger
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve (dialog)
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden mundtlig prøve (dialog)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forelæsninger
 • 14
 • Undervisningsforberedelse
 • 59
 • Eksamensforberedelse
 • 105
 • I alt
 • 206