HDAB0006EU DAN; Bachelorprojekt (Dansk)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Bachelor project (Danish)

Kursusindhold

Individuel vejledning

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen

 

Studieordningen findes her.

 

Individuel vejledning
  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 10
  • I alt
  • 10
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave med resumé
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Fri skriftlig hjemmeopgave med resumé