HDAB0005EU  DAN; Moderne litteratur og litteraturteori + fællesforelæsning

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Modern Literature and Literary Theory

Kursusindhold

Modulet giver den studerende historisk, analytisk, teoretisk, metodisk og formidlingsmæssig kompetence i forhold til dansk litteratur efter ca. 1870.

 

Fællesforelæsninger E18:

 

Målbeskrivelser

 

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen
 

Studieordningen findes her.

 

Fællesforelæsninger E18:

 

Årgangsforelæsninger Moderne litteratur og litteraturteori, efterår 2018

 

1.  4/​9            Litteraturhistorie og tekstanalyse. Principielle betragtninger med henblik på studium og opgaveskrivning (Erik Skyum-Nielsen)

2.  11/​9          Nordisk litteratur og kulturvidenskab (Sophie Wennerscheid)

3.  18/​9          Det moderne litterære felt og det moderne gennembrud (Jens Bjerring-Hansen)

4.  25/​9          Biografisk metode - med Georg Brandes' Kierkegaard-biografi (1877) som eksempel (Johnny Kondrup)

5.  2/​10          Avantgarde og modernisme – og formalisme som litteraturteori (Torben Jelsbak)

6.  9/​10          Narratologi (Gorm Larsen)

(Efterårsferie)

7.  23/​10        Psykoanalyse (René Rasmussen)

8.  30/​10        Hermeneutik og fænomenologi (Marianne Stidsen)

9.  6/​11          Fjernlæsning (Torben Jelsbak)

10. 13/​11       Feminisme og queer-teori (Mons Bissenbakker)

11. 20/​11       Performativ biografisme og autofiktion (Bo Jørgensen)

12. 27/​11       Læserreception og empirisk læseforskning (Jacob Ølgaard Nyboe)

13. 4/​12         Litterær stedteori og den rumlige vending (Jan Rosiek)

14. 11/​12       Opgavevejledning – formalia og gode råd til en vellykket akademisk opgave (Kim Byvald)

Holdundervisning og fællesforelæsninger.
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Fri skriftlig hjemmeopgave.

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forelæsninger
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • I alt
 • 412,5