HDAB0004EU DAN; Sprog 3 – Semantik, interaktionsanalyse og sprogteori + fællesforelæsninger

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Language 3 – Semantics, Interaction Analysis, and Linguistic Theory

Kursusindhold

Kurset giver den studerende:

Viden om og forståelse af:

 • (teorier om) sproglig betydning, interaktion, genre, argumentation samt generel sprogteori.


Færdigheder i at:

 • analysere enkeltord i deres betydninger og afdække og diskutere betydningsstrukturer i forelagte sammenhængende tekster, herunder argumenter
 • analysere samtaleforløb og placere en sprogprøve i den eller de relevante genre(r)
 • formulere et sprogligt problem og give et begrundet forslag til at løse det
 • udnytte relevante it-ressourcer.


Kompetencer i at:

 • forholde sig kritisk og teoretisk reflekteret til betydning og interaktion.

 

Fællesforelæsning E19:

02.09.2019  Semantik: Ord (Jan Heegård Petersen)

09.09.2019  Semantik: Konstruktioner (Elisabeth Engberg-Pedersen)

16.09.2019  Semantik: Sætninger (Elisbeth Engberg-Pedersen)

23.09.2019  Sproghandlinger (John E Andersen)

30.09.2019  Indirekte sproghandlinger og høflighed (Ib Ulbæk)

07.10.2019  Akademiske genrer og argumentation (Sanne Larsen)

Uge 42 Efterårsferie

21.10.2019  Strukturalisme (Frans Gregersen)

28.10.2019  Funktionalisme (Tanya Karoli Christensen)

04.11.2019  Kognitivisme (Kasper Boye)

11.11.2019  Generativ lingvistik (Sten Vikner)

18.11.2019  Variationslingvistik (Torben Juel Jensen)

25.11.2019  Samtaleanalyse (Søren Beck Nielsen)

02.12.2019  Integreret lingvistik (Dorthe Duncker)

09.12.2019  Sproglig etnografi (Martha Karrebæk)

 

 

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen

Studieordningen findes her.

Holdundervisning og fællesforelæsninger
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Bunden skriftlig hjemmeopgave