HDAB0003FU  DAN; Litteraturhistorie

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Literary History (constituent and compulsory)

Kursusindhold

OBS: Da der træder en ny studieordning for bacheloruddannelsen i Dansk i kraft pr. 1.9.2019, er foråret 2019 sidste gang, kurset Litteraturhistorie udbydes under Dansk BA 2012-ordningen.

Kurset giver den studerende historisk, analytisk, teoretisk, metodisk og for-midlingsmæssig kompetence over for dansk litteratur fra oldtiden til ca. 1870.

 

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen

 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning og fællesforelæsninger
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve med hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden mundtlig prøve med hjælpemidler

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forelæsninger
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • I alt
 • 412,5