HDAB0001FU  DAN; Sprog 2

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Language 2

Kursusindhold

OBS: Da der træder en ny studieordning for bacheloruddannelsen i Dansk i kraft pr. 1.9.2019, er foråret 2019 sidste gang, kurset Sprog 2 udbydes.

Kurset giver den studerende:

Viden om og forståelse af:

 • Viden om og forståelse af dansk morfologi og syntaks samt tekstlingvistisk teori.
   

Færdigheder i:

 •  grammatisk og tekstlingvistisk analyse.
   

Kompetencer i:

 • at forholde sig kritisk, præcist og fagligt reflekteret til teksters udformning fra de mindste til de største betydningsbærende dele og til sammenhængen mellem disse.


Fællesforelæsning F19:

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen

 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning og fællesforelæsninger
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve (dialog) med hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden mundtlig prøve (dialog) med hjælpemidler

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forelæsninger
 • 14
 • Undervisningsforberedelse
 • 105
 • Eksamensforberedelse
 • 59
 • I alt
 • 206