HDAÅ01371U  ÅU DAN moderne litteratur

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Modern Literature

Kursusindhold

Viden om

 hovedlinjer i moderne dansk og nordisk (norsk og svensk) litteraturhi-storie, dvs. fra 1870 til i dag, med udblik til verdenslitteratur

 kultur- og bevidsthedshistoriske problemstillinger i tilknytning hertil

 litteraturhistoriske perioder og deres centrale genrer, forfatterskaber og værker

 samspillet mellem de nordiske litteraturer (dansk, norsk og svensk) i det nævnte tidsrum

 litteraturens samspil med den historiske kontekst og andre kulturelle udtryk

 litteraturhistorieskrivningens teori og historie.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen

Studieordningen findes her.

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave jf. særlige betingelser

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 48
  • I alt
  • 48