HDAÅ01361U  ÅU DAN Medieanalyse

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Media Analysis

Kursusindhold

Medieanalyse (15 ECTS) introducerer til medieforskningens teorier, metoder og redskaber og opøver analytiske kompetencer og forståelse for forskellige mediers udtryksformer, genre, æstetik og udvikling. Kurset giver dig indblik i medieprodukters internationale, historiske, kulturelle og samfundsmæssige kontekst, og du lærer at analysere og diskutere medieprodukter i relation til disse kontekster.
Moderne litteratur
Moderne litteratur (15 ECTS) fokuserer på hovedlinjerne i moderne dansk og nordisk (norsk og svensk) litteraturhistorie efter ca. 1870 til i dag. Du opnår indsigt i litteraturens æstetiske, kulturelle og historiske aspekter, du lærer at inddrage analytiske og teoretiske hjælpemidler samt at formidle litteraturhistoriske emner og diskutere fagets centrale begreber i en historisk sammenhæng.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen

Studieordningen findes her.

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bunden 10 dages hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som den ordinære prøve

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 48
  • I alt
  • 48